قفسه بندی پالت راک

 

سیستم پالت راک یا قفسه بندی پالت راک یکی از شناخته شده ترین ابزار قفسه بندی برای اقلام سنگین و حجیم می باشد. قفسه بندی پالت راک در محیط های مختلف مانند کارخانه ها، کارگاه ها، انبارها و بندی پالت راک  کاربرد دارند. انتقال  کالاها با وسیله لیفتراک و سایر ماشین آلات  بدلیل سنگین بودن اجسام صورت می گیرد. اجرای قفسه بندی پالت راک با توجه به نیاز مشتری در چند طبقه ، و در ارتفاعات گوناگون متناسب با سالن و با توجه به وزن اقلام، قابل پیاده سازی می باشد. در این سیستم قفسه بندی اجسام بر روی پالت های مسطح و یا پالت های دیواره دار قرار می گیرد. دسترسی سریع به پالت مورد نیاز بدون جابه جا گردن پالت های دیگر، انبارگردانی آسان تر و بهتر برخی از ویژگی های قفسه بندی پالت راک می باشد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها