بهینه سازی راهروهای لیفتراک در قفسه بندی راک

آشنایی با روش بهینه سازی راهروهای قفسه بندی راک :


 سعی همه مالکان بنگاه های اقتصادی ، استفاده حداکثری از فضای انبار جهت چینش و بارگذاری میباشد . یکی از مواردی که در انبارهای صنعتی که از قفسه بندی راک استفاده میکنند و بارگیری توسط لیفتراک انجام میشود ، پوشاندن و طبقه بندی کردن فضای بالای راهروهای محل حرکت لیفتراک است .
در این روش از حداکثر فضای انبار استفاده خواهد شد ، ولی در این سیستم دقت و تسلط بالای راننده لیفتراک نیاز است تا در هنگام حرکت لیفتراک در انبار مراقب برخورد شاخک های لیفتراک با طبقات بالای سر خود باشد .
​​​​​​

نوشته های اخیر

دسته بندی ها