نیم طبقه پیش ساخته (مزنین)

​​​​​​​- نیم طبقه پیش ساخته ، سازه ای فلزی است که جهت مسقف نمودن سالن و نیز استفاده بهینه و بیشتر از ارتفاع سالن ساخته می شود که قابلیت طراحی و اجرا از یک تا 3 طبقه را دارد.
- مزنین مناسب ترین و مقرون بصرفه ترین راه حل جهت افزایش فضای قابل استفاده در انبارها ، سالن های تولید ، کارخانه ها و ... می باشد.
- در این سیستم از حداقل ستون با حداکثر تحمل بار استفاده می گردد.
- از مزیت های سیستم مزنین می توان به : پیش ساخته بودن سیستم ، مونتاژ و دمونتاژ سریع ، قابلیت جابجایی به محل جدید ، بی نیازی از عملیات ساختمانی ، امکان استفاده بهینه از ارتفاع ، ترکیب با سایر سیستم های قفسه بندی و ... اشاره کرد.
​​​​​
- برای پوشش کف مزنین می توان از کفپوش دولایه کارتن متال ، ورق فلزی ، انواع کفپوش های اداری ، پانل پله مخصوص ، کفپوش فلزی و ... استفاده کرد.