قفسه مغازه

- خرده فروشی کالا یکی از مهمترین حلقه های زنجیره تامین در نظام تجاری هر کشور است . اصناف خرده فروش در حقیقت آخرین بنگاه اقتصادی در نظام توزیع و حلقه ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هستند و خدمات آنها به نوبه خود نوعی تولید اقتصادی است .
- در میان کانال های متعدد توزیع و خرده فروشی ، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای به دلایل مختلفی همچون عوامل جمعیتی ، در کانون توجه مصرف کنندگان و تامین کنندگان کالا قرار گرفته اند . زیرا صنعتی شدن ، توسعه جمعیت و چگونگی تمرکز آن در شهرها ، موجبات رشد فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و نیاز به استقرار بیشتر آنها را فراهم نموده است .
​​​​​​​

قفسه مغازه

- سیستم قفسه بندی فروشگاهی انبارگستران، مناسب جهت کالاهای سبک و نیمه سنگین قابل عرضه در فروشگاههای زنجیره ای ، هایپرمارکت ها و ... میباشد که کالاها توسط نفر گذاشت و برداشت میشود.
- در این سیستم حذف ستون های جلویی قفسه ها امکان تسهیل دید و گذاشت و برداشت کالا توسط مصرف کننده را بوجود می آورد.
​​​​​​​
- این سیستم دارای تجهیزات مکمل فراوانی از قبیل : میز صندوق،ورودی گردان،میل هدایت،سبد خرید دستی، پشت بند پانچ دار،سبد حراج،طبقات شیبدار،گارد و لیبل و ... میباشد

قفسه فروشگاهی