قفسه درایوین راک

​​​​​​- سیستم قفسه درایوین انبارگستران نوعی از قفسه پالت راک میباشد که در آن کانالهای سیستم علاوه بر قابلیت نگهداری پالت ، امکان تردد لیفتراک را نیز فراهم میسازد.
- در این سیستم راهروهای اضافی حذف شده و نسبت بار نگهداری شده به سطح به چند برابر افزایش می یابد.
- در این سیستم آخرین بار گذاشته شده هر راهرو اولین بار قابل برداشت است (lifo).
- سیستم درایوین راک برای انبارهای مواد اولیه و محصول ، سردخانه ها و برای کالاهای یکنواخت که دارای محدودیت زمان مصرف نمی باشد مناسب است.
- این سیستم متناسب با ارتفاع سالن و وزن و ابعاد پالت ها در چند طبقه قابل تولید و اجرا می باشد.

کاربرد :​​​- کارگاه ها و سالن های تولید- سردخانه ها
- انبارهای مواد و کالا

ویژگی ها :
شروع بارگذاری توسط لیفتراک از انتهای کانال و برعکس برای تخلیه بار از ابتدای کانال
افزایش میزان بار نگهداری شده به سطح انبار به چند برابر، به دلیل استفاده از کانالهای بارگذاری به عنوان راهرو- کلیه اجزا با پیچ و مهره باز و بست میشوند و نیازی به جوشکاری نیست 

- تنوع در ابعاد 
​​​​​​​
- قابلیت بارگذاری و تحمل متفاوت