محصولات

قفسه بندی

​​امروزه با توجه به تنوع بسیار مشاغل و نیازهای مردم ، قفسه های متنوعی بوجود آمده است تا بتوان خواسته مشتری را به نحو احسن برآورده کرد .
بطور کلی قفسه بندی به 3 بخش کلی (  صنعتی -  فروشگاهی -  اداری و منازل ) تقسیم بندی میشود . هر کدام از این سیستم ها شامل زیر مجموعه هایی میباشند .

   الف :  قفسه صنعتی :

- قفسه پانل راک 
- قفسه پالت راک
- قفسه مشبک ( پیچ و مهره ای )   
- قفسه مزنین ( نیم طبقه پیش ساخته )
​​​​​​​- قفسه درایوین راک   
- قفسه کانتیلور راک   
- قفسه گالوانیزه                           
- قفسه مخصوص نگهداری ظروف 

  ب : قفسه فروشگاهی :

- قفسه هایپرمارکتی   
- قفسه سوپرمارکتی   
- ملزومات هایپرمارکت                   
- چرخ خرید     
- صندوق چک اوت     
​​​​​​​- رگال فروشگاهی 


  ج : قفسه اداری و منزل :

- قفسه مشبک           
- قفسه ایزی راک       
- قفسه بایگانی                            
- بایگانی ریلی                                  
​​​​​​​- قفسه کتاب ​​​​​​​با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر وارد بخش مد نظر شده و اطلاع بیشتری در اختیار شما قرار خواهد گرفت .