قفسه بندی پانل راک

​​​​​​​​​​​​​ سیستم قفسه فلزی پانل راک انبارگستران برای کالاهای حجیم که توسط نفر گذاشت و برداشت میشود مناسب است.

- در این سیستم کالا برروی طبقاتی که توسط پانل مخصوص پوشیده شده است قرار میگیردو بوسیله نفر جابجا میشود.
- سیستم کفپوشدار در تمامی مراکز صنعتی و خدماتی کاربرد دارد.
- این سیستم متناسب با ارتفاع سالن و با توجه به وزن ، اندازه ، نوع بسته بندی و چیدمان کالاها در تعداد طبقات مختلف قابل تولید و اجرا میباشد.

- با توجه به تنوع اجزا تشکیل دهنده میتوان دامنه وسیعتری از ابعاد دهانه و عمق و ارتفاع را متناسب با کالا انتخاب نمود.
​​​​​​​- قفسه انباری پانل راک از فریم های پیچ و مهره ای و بازوهای افقی با قابلیت اتصال کلیپی و کفپوش مخصوص برای پوشش طبقات و تمامی دهانه ها تشکیل شده و عمق و ارتفاع در قفسه بندی پانل راک قابل تغییر بوده و به صورت ردیف های تک و دوبل در چندین طبقه قابل اجرا می باشد.
- بازوها از مقاطع رول فرمی تولید و کلیپ آن دارای 4 یا 5 ناخن می باشد که با جوش CO2 به بازو متصل و برای بارگذاری های مختلف و دهانه های متفاوت در قفسه بندی پانل راک طراحی و اجرا می گردد. این بازوها در قفسه بندی پانل راک به گونه ای طراحی گردیده که امکان تنظیم فواصل عمودی طبقات به سهولت امکان پذیر می باشد .

اجزای قفسه  راک (پانل راک-پالت راک) به شرح زیر میباشد:
۱- قاب راک (فریم)
۲- بازوی راک
۳- کفپوش پانل راک
۴- رابط
۵- محافظ ستون
۶- محافظ قاب
۷- توری محافظ
۸- محافظ پشت قفسه
۹- تابلو راهنما
۱۰- پالت ها
۱۱- زیر پالتی
۱۲- نگهدارنده بشکه
۱۳- باکس پالت
۱۴- زیرباکس پالت
۱۵- پالت لاستیک
۱۶- پالت بشکه​​​​​​​