قفسه  بایگانی ریلی

​​​​​​​- سیستم قفسه بندی بایگانی متحرک انبارگستران مناسب جهت فضاهای اداری و تجاری می باشد که در دو نوع عادی و کشویی بصورت تمام فلز یا ترکیب فلزو mdf تولید می گردد.
- در سیستم بایگانی متحرک عادی با ایجاد یک راهروی اصلی متغییر و جذف سایر راهروها ، امکان استفاده بهینه از فضای موجود فراهم آمده و تا 80% افزایش ظرفیت سیستم را ایجاد می نماید.
- این سیستم متناسب با ارتفاع سالن و اندازه و نوع پرونده های بایگانی در طبقات مختلف قابل تولید و اجرا می باشد.
​​​​​​​
- از ویژگی های این سیستم می توان به : افزایش فضای مفید اداری ، محافظت اسناد از عوامل محیطی و دسترسی عموم ، افزایش حجم بایگانی تا 80% حذف راهروهای اضافی ، تنظیم سریع و آسان فاصله بین طبقات ، امکان هماهنگی و هارمونی رنگ با فضای دلخواه و ... اشاره کرد.

​​​​​​​​​​​​​​

قفسه ریلی

قفسه بندی

قفسه فلزی

قیمت قفسه

قفسه مغازه

قفسه بندی

خرید قفسه