ظروف نگهداری مواد و کالا 

​​​​​​​- ظروف نگهداری مواد انبارگستران مناسب جهت ذخیره سازی و جابجایی مواد و کالا در انبارها،کارخانه ها،خطوط تولید و پالایشگاه ها بوده و توسط لیفتراک گذاشت و برداشت می شود.
- ویژگی این ظروف عبارتند از: ایجاد نظم در انبار ، قابلیت چیدمان بر روی هم ، سهولت جابجایی مواد و کالا بوسیله لیفتراک ، کاهش زمان و هزینه جابجایی مواد ، استفاده بهینه از فضای انبار ، افزایش سرعت بارگیری و تخلیه و....
​​​​​​​- این ظروف در انواع : 1) باکس پالت  2) پالت مسطح  3) پالت بشکه  4) پالت پلاستیک  5) پالت درایوین و .... مطابق ابعاد و اندازه های درخواستی بصورت سفارشی تولید می گردد .

پالت