از حسن انتخاب شما جهت خرید محصولات شرکت سازه های فولادی انبارگستران سپاسگزاریم 
با تکمیل اطلاعات خواسته شده در جدول روبرو از خدمات معتبر وارانتی و گارانتی محصولات این شرکت بهره مند خواهید شد .
شرایط و مدت اعتبار ضمانتنامه:1 ) این ضمانتنامه با رعایت موارد ذکر شده در ذیل  برای تمام محصولات شرکت انبارگستران به   مدت 12 ماه از تاریخ خرید معتبر میباشد .
2 ) تا روز پس از خرید ، در صورتی عدم رضایت مشتری کلیه وجوه پرداختی به مشتری عودت میگردد.
​​​​​​​3 ) تا یکسال تمامی قطعات معیوب شامل گارانتی تعویض میباشند .
4 ) مواردی همچون رنگ پریدگی ، پوسیدگی ، خمیدگی ، شکستگی در صورت استفاده صحیح و  بارگذاری مجاز شامل گارانتی فوق الذکر میباشند .
5 ) صدمات ناشی از حمل توسط مشتری و ناهموار بودن سطح شامل گارانتی نمیباشند .
6 ) صدمات ناشی از نصب توسط افراد غیر از پرسنل شرکت انبارگستران شامل گارانتی نمیباشند .
7 ) مواردی که بر اثر استفاده ناصحیح و یا استفاده بیش از بار مجاز شامل گارانتی نمیباشند .   

​​

ضمانت محصولات

در صورتیکه فاقد پست الکرونیک میباشید 
را در فولدر پست الکترونیک وارد نمایید  not@gmail.com عبارت