مقالات


​​​​​​​​​​​​​​

راهنمای انتخاب سیستم قفسه بندی انبار


امروز با افزایش بیش از حد قیمت زمین و سوله در ایران ، استفاده حداکثری از فضا در اولویت امور همه بنگاههای اقتصادی قرار دارد و تمامی شرکت ها بدنبال راه کارهایی برای انبارش تعداد بیشتر از محصولات و یا مواد اولیه خود در فضاهای موجود هستند . بنابراین انتخاب یک سیستم قفسه بندی انبار مناسب امری بسیار مهم می باشد .
بطور معمول در سیستم های قفسه بندی صنعتی برای استفاده حداکثری از فضای موجود از ارتفاع بهره جسته و چینش عمودی اتفاق می افتد . یک طراحی قوی برای قفسه بندی انبار می تواند سرعت تحویل و تحول در انبار را به شکل چشم گیری افزایش دهد . حال برای انتخاب طرح و نوع قفسه بندی مناسب انبار باید مواردی را مورد نظر قرار داد .

موارد مهم در قفسه­ بندی  

1)   دسترسی :
دسترسی به اقلام در طراحی و جانمایی قفسه بندی اهمیت ویژه ای دارد، چنانچه باید هزینه دسترسی به اقلام پرمصرف مدنظر قرار گرفته شود .
2)   Fifo یا Lifo
قبل از انتخاب سیستم قفسه بندی، ابتدا باید نیازهای خود را بررسی کنیم ، باید در نظر بگیریم که آیا کالاهای ورودی و یا خروجی ما تاریخ مصرف دارند یا خیر و یا در ورود و خروج کالاها نیاز به رعایت ترتیب ورود و خروج هست یا خیر .
3)   نور انبار :
در چیدمان قفسه­ ها باید نور انبار را مدنظر قرار داد تا استفاده از نور محیط باعث افزایش دقت و کاهش خسارات احتمالی گردد .
4)   محیط :
محیط انبار تأثیر بسزایی در نوع و هزینه قفسه بندی دارد . شرایط آب و هوایی انبار، نیاز به نظافت و شستشو و .... را باید در نظر گرفت .
5)   ظرفیت :
در بارگیری و انتخاب سیستم قفسه بندی اصلی ترین آیتم ، میزان وزن بارگذاری شده بر روی طبقات است . باید سنگین ترین و سبک ترین وزن کالاهای ممکن در نظر گرفته شوند .
​​​​​​​

خرید قفسه

قفسه فلزی

قیمت قفسه

قفسه مغازه

قفسه بندی

قفسه فروشگاهی

خرید قفسه